สัญลักษณ์ของ XPath XML XPath : สอน คำสั่ง ของ สัญลักษณ์ของ XPath, เรียน คำสั่ง ของ สัญลักษณ์ของ XPath
 
 • สัญลักษณ์ของ XPath สัญลักษณ์ของ XPath
 • subject :
  สัญลักษณ์ของ XPath

  content :
  /		ใช้เข้าถึง element ลูก
  //		ใช้เข้าถึง element ในทุกระดับความลึก ( ลูกหลานเหลนโหลน )
  .		ใช้แทน element ปัจจุบันที่กำลังพิจารณาอยู่
  @		ใช้เข้าถึง attribute โดยวางหน้า ชื่อ attribute
  *		ใช้แทนว่าจะเข้าถึง element หรือ attribute ทั้งหมด เช่น person/* หรือ person/@*
  
  //*		ใช้เข้าถึงทุก element ในทุกระดับความลึก
  //ชื่ออิลิเมนต์	ใช้เข้าถึง ชื่ออิลิเมนต์ ในทุกระดับความลึก
  /ชื่ออิลิเมนต์[ตัวเลข]	ใช้เข้าถึง ชื่ออิลิเมนต์ในตัวชี้ที่กำหนด
  /ชื่ออิลิเมนต์[ชื่ออิลิเมนต์ลูก]				ใช้เข้าถึง อิลิเมนต์ ที่มี อิลิเมนต์ลูก ที่กำหนด อย่างน้อย 1 ตัว
  /ชื่ออิลิเมนต์[ชื่ออิลิเมนต์ลูก][ชื่ออิลิเมนต์ลูก]		ใช้เข้าถึง อิลิเมนต์ ที่มี อิลิเมนต์ลูก ที่กำหนด อย่างละ อย่างน้อย 1 ตัว
  /ชื่ออิลิเมนต์[@ชื่อแอทริบิวต์="ค่า"]/ชื่ออิลิมนต์ลูก		ใช้เข้าถึง อิลิเมนต์ลูก ที่อิลิเมนต์แม่ มีแอทริบิวต์ที่มีค่าตามที่กำหนดด้วย
  /ชื่ออิลิเมนต์[@ชื่อแอทริบิวต์="ค่า"]/data(@ชื่อแอทริบิวต์)	ใช้คืนค่าข้อมูล ของ แอทริบิวต์ที่กำหนด ( ตรง data ) ที่อิลิเมนต์นั้นๆ มีแอทริบิวต์ที่มีค่าตามที่กำหนดด้วย
  /ชื่ออิลิเมนต์[ชื่ออิลิเมนต์ลูก="ค่า"]/ชื่ออิลิเมนต์ลูก		ใช้เข้าถึง อิลิเมนต์ลูก ที่อิลิเมนต์แม่ มีอิลิเมนต์ลูก ( ตัวอื่นๆ ) ที่มีค่าตามที่กำหนดด้วย

     

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Reference

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook