ความสำคัญของการนิยามโครงสร้างข้อมูล XML XML Parser : สอน คำสั่ง ของ ความสำคัญของการนิยามโครงสร้างข้อมูล, เรียน คำสั่ง ของ ความสำคัญของการนิยามโครงสร้างข้อมูล
 
 • ความสำคัญของการนิยามโครงสร้างข้อมูล เช่น เป็นการกำหนดรูปแบบโครงสร้างเอกสาร xml ว่าจะให้มีลักษณะเช่นไร, เป็นข้อตกลงระหว่างองค์กร
 • subject :
  ความสำคัญของการนิยามโครงสร้างข้อมูล

  content :
  ความสำคัญของการนิยามโครงสร้างข้อมูล ดังนี้
  - เป็นการกำหนดรูปแบบโครงสร้างเอกสาร xml ว่าจะให้มีลักษณะเช่นไร เช่น 
   การกำหนดว่าจะให้มี tag อะไรบ้าง, กำนหดว่าจะให้มี attribute อะไรบ้าง, 
   ค่าของ attribute เป็นอย่างไร เป็นต้น
  - เป็นข้อตกลงระหว่างองค์กร ที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในรูปของ xml เพื่อ
   ให้สร้างเอกสารขึ้นมาตรงกัน

     

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Reference

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook