การใช้ Input Box VB6 Introduce : สอน function ของ การใช้ Input Box, เรียน function ของ การใช้ Input Box
 
 • การใช้ Input Box ใช้สร้างช่องรับข้อมูล
 • subject :
  การใช้ Input Box

  content :
  ใช้สร้างช่องรับข้อมูล โดย
  prompt คือข้อความที่ต้องการให้แสดง
  title คือหัวข้อหรือชื่อเรื่อง
  default คือค่าเริ่มต้นของช่องรับข้อมูล
  xpos, ypos คื่อตำแหน่งของ Input Box บนหน้าจอ

     
  syntax :
  ชื่อตัวแปร = InputBox ( prompt, title, default, xpos, ypos )

  example :
  Dim Search As Variant
  Search = InputBox ( ?ค้นหาจากชื่อ : ?, ?ค้นหา?, ?? )

     

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Reference

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook