ประโยคแบบเงื่อนไข IF-THEN-ELSE VB6 Introduce : สอน function ของ ประโยคแบบเงื่อนไข IF-THEN-ELSE, เรียน function ของ ประโยคแบบเงื่อนไข IF-THEN-ELSE
 
 • ประโยคแบบเงื่อนไข IF-THEN-ELSE If เงื่อนไข Then ชุดคำสั่งต่างๆ Else ชุดคำสั่งต่างๆ End If
 • subject :
  ประโยคแบบเงื่อนไข (Condition Statement) IF-THEN-ELSE รูปแบบ ดังนี้

  syntax :
  If เงื่อนไข Then
     ชุดคำสั่งต่างๆ
  Else
     ชุดคำสั่งต่างๆ
  End If
  

  example :
  If y > 2 Then
     MsgBox ?วายมากกว่าสอง?, vbInformation+vbOkOnly, ?ประโยคเงื่อนไข?
  Else
     MsgBox ?วายไม่มากกว่าสอง?, vbInformation+vbOkOnly, ?ประโยคเงื่อนไข?
  End If

     
  content :
  คำสั่ง If คือ ใช้ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าหากว่าเงื่อนไขเป็นจริง ก็จะทำตามคำสั่งที่กำหนด
  ส่วน Else จะหมายถึง ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขใดๆ ให้ทำตามคำสั่งที่กำหนดใน Else

     

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Reference

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook