ประโยคแบบวนซ้ำ (Iteration Statement) VB6 Introduce : สอน function ของ ประโยคแบบวนซ้ำ (Iteration Statement), เรียน function ของ ประโยคแบบวนซ้ำ (Iteration Statement)
 
 • ประโยคแบบวนซ้ำ (Iteration Statement) For ชื่อตัวแปร = ค่าเริ่มต้น To ค่าสิ้นสุด [Step ค่าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละรอบ] ชุดคำสั่งต่างๆ Next ชื่อตัวแปร
 • subject :
  ประโยคแบบวนซ้ำ FOR NEXT รูปแบบ ดังนี้

  syntax :
  For ชื่อตัวแปร = ค่าเริ่มต้น To ค่าสิ้นสุด [Step ค่าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละรอบ]
     ชุดคำสั่งต่างๆ
  Next ชื่อตัวแปร

  example :
  For i = 0 To 10 Step 1
    MsgBox ?ไอมีค่าเท่ากับ? & i, vbInformation+vbOkOnly, ?ประโยควนลูป?
  Next i

     
  • เมื่อ 22 กรกฎาคม 2014 เวลา 23 นาฬิกา 25 นาที (1 Likes) โดย A'notnoy Oxy  
   For i = 0 To 10 Step 1
     MsgBox "ไอมีค่าเท่ากับ" & i, vbInformation+vbOkOnly, "ประโยควนลูป"
   Next i
  • เพิ่มตัวอย่าง

  content :
  คำสั่ง For คือ จะทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง และจะจบการทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ โดยแต่ละรอบของการวนลูป
  จะมีการเพิ่มค่าตามที่กำหนด

     

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Reference

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook