ข้อจำกัดของ User Defined Functions ( UDF ) SQL Server User Defined Function : สอน คำสั่ง ของ ข้อจำกัดของ User Defined Functions ( UDF ), เรียน คำสั่ง ของ ข้อจำกัดของ User Defined Functions ( UDF )
 
 • ข้อจำกัดของ User Defined Functions ( UDF ) ข้อจำกัดของ User Defined Functions ( UDF )
 • subject :
  ข้อจำกัดของ User Defined Functions ( UDF )

  content :
  ข้อจำกัดของ User Defined Functions ( UDF )
  1) ส่งค่ากลับได้ทุกประเภท ยกเว้น text, ntext, image, cursor, user_defined, timestamp
  2) มี parameter ได้ไม่เกิน 1024 ตัว
  4) ภายใน User Defined Functions สามารถเรียกใช้ User Defuned Functions อื่นๆ ได้ด้วย
  3) ภายใน User Defined Functions สามารถเรียกใช้ User Defuned Functions ตัวเองได้ไม่เกิน 32 ระดับ ( Recursion )
  4) ใช้คำสั่ง EXEC ภายใน User Defined Functions ไม่ได้
  5) คำต่อไปนี้ใช้ไม่ได้ใน User Defined Functions ได้แก่ @@CONNECTIONS, @@POCK_SENT, @@CPU_BUSY,
  @@PACKET_ERRORS, @@IDLE, @@TIMETICKS, @@IO_BUSY, @@TOTAL_ERRORS, @@MAX_CONNECTIONS,
  @@TOTAL_READ, @@PACK_RECEIVER, @@TOTAL_WRITE, GETDATE, GETUTCDATE, NEWID, RAND, TEXTPTR

     

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Reference

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook