การสร้างและใช้งาน Trigger SQL Server Trigger : สอน คำสั่ง ของ การสร้างและใช้งาน Trigger, เรียน คำสั่ง ของ การสร้างและใช้งาน Trigger
 
 • การสร้างและใช้งาน Trigger การสร้างและใช้งาน Trigger
 • subject :
  การสร้างและใช้งาน Trigger

  content :
  การสร้างและใช้งาน Trigger
  > จะเกิดการทำงานก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเกิดขึ้น
    ตรงกันกับที่ object นี้ได้ถูกกำหนดไว้
  > จะมีการทำงานในทุกๆครั้ง ที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลภายในตารางที่กำหนด
    ทั้งที่เป็นผลมาจากการทำ INSERT หรือ UPDATE หรือ DELETE

     

1 Comment

 • Nakin K
  #1 Comment By Nakin K เมื่อ 30 มกราคม 2013 เวลา 23 นาฬิกา 1 นาที
  1. Event
  2. Condition
  3. Action
   

Comment Reference

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook