เงื่อนไขของ UNION SQL Union : สอน คำสั่ง ของ เงื่อนไขของ UNION, เรียน คำสั่ง ของ เงื่อนไขของ UNION
 
 • เงื่อนไขของ UNION เงื่อนไขของ UNION
 • subject :
  เงื่อนไขของ UNION

  content :
  เงื่อนไขของ UNION ได้แก่
  - ต้องมี จำนวนคอลัมน์ ที่เท่ากัน
  - ชนิดข้อมูล ของแต่ละคอลัมน์ที่ตรงกัน ต้องเป็นชนิดข้อมูลเดียวกัน หรือสามารถแปลงไปเป็นชนิดเดียวกันได้
  - ไม่สามารถใช้กับข้อมูลชนิด BLOB, CLOB, BFILE และ sub query ได้
  - ไม่สามารถใช้ order by ในแต่ละ query ได้ ( แต่สามารถใช้ได้กับทั้งหมด )

     

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Reference

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook