การดักจับความผิดพลาด JavaScript Exception : สอน method และ property ของ การดักจับความผิดพลาด, เรียน method และ property ของ การดักจับความผิดพลาด
 
 • การดักจับความผิดพลาด ใช้ดักจับความผิดพลาด
 • subject :
  การดักจับความผิดพลาด

  syntax :
  try
  {
      	// ชุดคำสั่งที่คาดว่าจะเกิดความผิดพลาด ;
  } catch ( Exception ) {
      	// ชุดคำสั่งที่จะทำงานหลังจากเกิดความผิดพลาด ;
  } finally {
      	// ชุดคำสั่งที่จะทำงานเสมอ ;
  }

  content :
  โดยทั่วไปเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว ตัวแปลภาษาของ JavaScript 
  จะสร้าง Object Exception ขึ้นเพื่อนำไปตรวจสอบ และควบคุมให้
  โปรแกรมสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องหยุดการทำงาน

     
  example :
  try
  {
  	var str = new String ( "Hello" );
  	alert ( 100 + str );
  } catch ( err ) {
  	alert ( "Error Description : " + err.description );
  }

     

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Reference

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook