การใช้ onerror จัดการกับความผิดพลาด JavaScript Exception : สอน method และ property ของ การใช้ onerror จัดการกับความผิดพลาด, เรียน method และ property ของ การใช้ onerror จัดการกับความผิดพลาด
 
 • การใช้ onerror จัดการกับความผิดพลาด ใช้ดักจับความผิดพลาด
 • subject :
  การใช้ onerror จัดการกับความผิดพลาด

  syntax :
  onerror = handleErr;
  function handleErr ( msg, url, line )
  {
  	   ชุดคำสั่งที่จัดการกับความผิดพลาด ;
  	return boolean;
  }

  content :
  โดย msg ใช้แสดงรายละเอียดของความผิดพลาด
  โดย url ใช้แสดงตำแหน่งของ page ที่เกิดความผิดพลาด
  โดย line ใช้แสดงบรรทัดที่เกิดความผิดพลาด
  โดย การ return ถ้ากำหนด true คือ จะไม่ให้ browser แสดงข้อความผิดพลาด
  แต่ถ้ากำหนด false คือ จะให้ browser แสดงข้อความผิดพลาด 
  ( ข้อความผิดพลาด ในที่นี้หมายถึง ข้อความผิดพลาดที่เป็นของ browser เอง )

     
  example :
  onerror = handleErr;
  function handleErr ( msg, url, line )
  {
      	var str = "มี Error เกิดขึ้น\n\n";
  	str = str + "Error Description : " + msg + "\n";
  	str = str + "URL : " + url + "\n";
  	str = str + "Line : " + line + "\n";
  	alert ( str );
  	return true;
  }

     

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Reference

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook