ประเภทของ domain name HTML Introduce : สอน tag ของ ประเภทของ domain name, เรียน tag ของ ประเภทของ domain name
 
 • ประเภทของ domain name เช่น com, edu, gov, net, org เป็นต้น
 • subject :
  ประเภทของ domain name

  content :
  domain name แบบ 2 ระดับ เช่น www.google.com
  -> .com คือ ประเภทบริษัท หรือองค์กรพาณิชย์
  -> .edu คือ ประเภทสถาบันการศึกษา
  -> .gov คือ ประเภทองค์กรรัฐบาล
  -> .mil คือ ประเภทองค์กรทางทหาร
  -> .net คือ ประเภทองค์กรที่ทำหน้าที่เป็น gateway หรือจุดเชื่อมต่อเครือข่าย
  -> .org คือ ประเภทองค์กรอื่นๆ ( ที่ไม่ได้เข้าข่ายองค์กรที่ได้กล่าวถึงข้างต้น )
  -> .biz คือ ประเภทบริษัท หรือองค์กรทางธุรกิจ
  -> .info คือ ประเภทที่ใช้ในโอกาส promote สินค้า เหตุการณ์สำคัญ
  
  domain name แบบ 3 ระดับ เช่น www.buu.ac.th
  -> ส่วนที่ 2
     -> .co คือ ประเภทบริษัทหรือองค์กรพาณิชย์
     -> .ac คือ ประเภทสถาบันการศึกษา
     -> .go คือ ประเภทองค์กรหรือรัฐบาล
     -> .or คือ ประเภทองค์กรไม่แสวงผลกำไร
     -> .net คือ ประเภทองค์กรที่ให้บริการเครือข่าย
  -> ส่วนที่ 3
     -> .cn คือ ประเทศจีน
     -> .th คือ ประเทศไทย
     -> .jp คือ ประเทศญี่ปุ่น
     -> .au คือ ประเทศออสเตรเลีย
  

     

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Reference

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook