ประเภทของ DOCTYPE HTML Introduce : สอน tag ของ ประเภทของ DOCTYPE, เรียน tag ของ ประเภทของ DOCTYPE
 
 • ประเภทของ DOCTYPE มี 3 ชนิด ได้แก่ Transitional, Strict, Frameset
 • subject :
  ประเภทของ DOCTYPE

  content :
  1. DOCTYPE ชนิด Transitional
    เป็นการกำหนดให้กับ web page ที่เริ่มเปลี่ยนมาใช้ XHTML 
    เพื่อที่จะสามารถใช้คำสั่งที่ยกเลิกไปแล้วได้ และยังรองรับ browser รุ่นเก่าด้วย
    รูปแบบคือ <!DOCTYPE html PUBLIC "-//w3c//DTD XHTML1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
  2. DOCTYPE ชนิด Strict
    มีการเคร่งครัดเรื่องรูปแบบมากขึ้น โดยจะไม่สามารถใช้คำสั่งที่ยกเลิกไปแล้วได้
    และจะรองรับ browser ที่สนับสนุน CSS เท่านั้น 
    รูปแบบคือ <!DOCTYPE html PUBLIC "-//w3c//DTD XHTML1.0 Strict//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
  
  3. DOCTYPE ชนิด Frameset
    จะรองรับ web page ที่มีการใช้ frame
    รูปแบบคือ <!DOCTYPE html PUBLIC "-//w3c//DTD XHTML1.0 Frameset//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

     

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Reference

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook