เทคนิคการใช้ภาพบน web page HTML Introduce : สอน tag ของ เทคนิคการใช้ภาพบน web page, เรียน tag ของ เทคนิคการใช้ภาพบน web page
 
 • เทคนิคการใช้ภาพบน web page เทคนิคการใช้ภาพชนิด gif และ jpg บน web page
 • subject :
  เทคนิคการใช้ภาพบน web page

  content :
  1. เทคนิคกับภาพชนิด gif
    เนื่องจากภาพขนาดใหญ่ จะใช้เวลาในการโหลดภาพนาน จึงแนะนำให้ใช้ภาพ gif แบบ interlaced
    โดยจะทำให้เมื่อเปิดใน web page ภาพชนิดนี้จะถูกโหลดมาอย่างรวดเร็วแบบไม่ชัดก่อน แล้วค่อยๆชัดตามลำดับ
  
  2. เทคนิคกับภาพชนิด jpg
    เนื่องจากภาพชนิดนี้จะมีขนาดใหญ่มาก และใช้เวลาโหลดภาพนาน จึงแนะนำให้แบ่งภาพออกเป็น slice เป็นส่วนๆ
    แล้วนำมาเรียงต่อกันเมื่อเปิดใน web page ภาพนี้ก็จะถูกโหลดมาทีละชิ้นอย่างรวดเร็ว

     

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Reference

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook