เงื่อนไขของการใช้ XHTML HTML Introduce : สอน tag ของ เงื่อนไขของการใช้ XHTML, เรียน tag ของ เงื่อนไขของการใช้ XHTML
 
 • เงื่อนไขของการใช้ XHTML ห้ามมี tag ซ้อนเหลื่อมกัน, ต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กเสมอ เป็นต้น
 • subject :
  เงื่อนไขของการใช้ XHTML

  content :
  1. ห้ามมี tag ซ้อนเหลื่อมกัน เช่นในกรณีที่มีการใช้ tag ซ้อน tag นั้น tag ที่เปิดก่อนต้องปิดที่หลัง
  2. tag และ attribute ทุกตัว ต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กเสมอ
  3. ค่าของ attribute ต้องอยู้ภายในเครื่องหมาย double quote เสมอ
  4. tag ที่มี attribute name ให้เปลี่ยนมาใช้ id แทน

     

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Reference

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook