สัญลักษณ์ต่างๆของการค้นหา ( ที่จะกำหนดใน Pattern ) ASP Object RegExp : สอน method และ property ของ สัญลักษณ์ต่างๆของการค้นหา ( ที่จะกำหนดใน Pattern ), เรียน method และ property ของ สัญลักษณ์ต่างๆของการค้นหา ( ที่จะกำหนดใน Pattern )
 
 • สัญลักษณ์ต่างๆของการค้นหา ( ที่จะกำหนดใน Pattern ) สัญลักษณ์ต่างๆของการค้นหา ( ที่จะกำหนดใน Pattern )
 • subject :
  สัญลักษณ์ต่างๆของการค้นหา ( ที่จะกำหนดใน Pattern )

  content :
  สัญลักษณ์ต่างๆของการค้นหา ( ที่จะกำหนดใน Pattern ) ได้แก่
  
  *	ใช้แทน ตัวอักษรใดๆ โดยไม่จำกัดจำนวนตัวอักษร
  ?	ใช้แทน ตัวอักษรใดๆ จำนวน 1 ตัวอักษร (ไม่มีก็ได้)
  .	ใช้แทน ตัวอักษรใดๆ จำนวน 1 ตัวอักษร (ต้องมีเสมอ)
  
  (x|y)	ใช้แทนว่า ต้องมี x หรือ y (ใช้เป็นกลุ่มคำแทน x หรือ y ก็ได้)
  [xyz]	ใช้แทนว่า ต้องมี x หรือ y หรือ z (เป็นตัวอักษร)
  [^xyz]	ใช้แทนว่า ต้องไม่มี x หรือ y หรือ z (เป็นตัวอักษร)
  [a-z]	ใช้แทนว่า ต้องมี a ถึง z ตัวใดตัวหนึ่ง (เป็นตัวอักษร)
  
  ตัวอักษร{x}	ใช้แทนว่า ต้องมี ตัวอักษร จำนวน x ตัว
  ตัวอักษร+	ใช้แทนว่า จะมี ตัวอักษร อีกกี่ตัวก็ได้
  
  ^ตัวอักษร	ใช้แทนว่า หาบรรทัด ที่เริ่มต้นด้วย ตัวอักษร ที่กำหนด
  $ตัวอักษร	ใช้แทนว่า หาบรรทัด ที่จบด้วย ตัวอักษร ที่กำหนด
  

     

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Reference

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook